First Polish edition of Vasyl Stus‘ late poetry, published by Staromejski Dom Kulturyfor

Yasyl Stus

foreword of the edition by Bohdan Tokarsky

Tytuł: Czas twórczości / Dichtenszeit i listy do syna
Autor: Wasyl Stus

Opieka redakcyjna i wizualna: Diana Krawiec (Dobromiła Dobro)
Przedmowa: Bohdan Tokarski (w oryginale w j. ukraińskim)
Przekład wierszy z j. ukraińskiego na j. polski: Jacek Podsiadło
Przekład przedmowy, listów i biogramu Wasyla Stusa z j. ukraińskiego na j. polski: Katarzyna Kotyńska
Redakcja przedmowy i listów: Jacek Podsiadło
Biogram Wasyla Stusa: Svitlana Oleshko (w oryginale w j. ukraińskim)
Wybór listów: Svitlana Oleshko
Korekta: Paulina Bieniek
Skład: @pktwidz